Linh trưởng và Người

Loài người hiện đại có tên khoa học là Homo sapiens thuộc họ Hominidae của bộ Linh trưởng (Primates). Để xuất hiện loài Người hiện đại (Homo sapiens) loài người đã trải qua một chặng đường dài của quá trình tiến hóa từ cuối Miocen đến Đệ Tứ. Quá trình đó bắt đầu từ những Khi dạng người (Anthropoidea) cách nay 37 triệu năm đến các giống của họ Người (Hominiđae) là Ardipithecus, Australopithecus và Homo với loài Homo sapiens. Những phát hiện hoá thạch cho thấy tổ tiên nguyên thủy của họ Người đã xuất hiện sớm nhất ở Châu Phi, sau đó chúng di cư sang Châu Âu và Châu Á. Dạng tiến hóa gần nhất với người hiện đại là người Neanderthales, nhưng có lẽ đó không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại mà là một nhánh tiến hóa riêng và đã tuyệt chủng từ cách nay 32 nghìn năm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Tống Duy Thanh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 7, 2018, 10:40 (ICT)