Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam-từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản

Cũng như các nước khác trên thế giới, vào khoảng non nửa thế kỉ trước, luật so sánh hiện nay ở Việt Nam đang gây hứng thú rất mạnh cho các luật gia Việt Nam, mà có người còn nhận xét rằng, sức mạnh của sự phấn khích đó không thua kém gì sự phấn khích được gây ra bởi nhà nước pháp quyền.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Ngô Huy Cương
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 16:28 (ICT)