Luyện kỹ năng nghe hiểu với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Một số bài tập ứng dụng

Ngày nay ngoại ngữ được coi là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy nền kinh tế, xã hội như văn hóa phát triển. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập, chúng ta cần phải tạo ra một nguồn nhân lực với trình độ cao.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Bùi Thu Giang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 15:48 (ICT)