Mạng lưới giao thông đường sắt Việt Nam

Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường sắt ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, chiều dài

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 12 21, 2017, 21:48 (ICT)