Mạng lưới xã hội với việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học

Mạng lưới xã hội ảnh hưởng đến nhiều phương diện đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thị trường lao động là một trong những nơi thể hiện rõ sự tồn tại của các mối liên hệ xã hội. Nhiều nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước cho thấy mạng lưới xã hội là một kênh tìm kiếm việc làm không chính thức, mang lại nhiều hiệu quả. Kết quả nghiên cứu sinh viên ngành xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (QH – 2011X, QH – 2012X) tốt nghiệp các năm 2015, 2016 cung cấp các nhận thức, cập nhật mới hơn những kết quả thực nghiệm về vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Thu Thanh
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:10 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 10:14 (ICT)