Môi trường địa chất - Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC)

Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC) là vật chất địa chất cùng với các trường vật lý (TVL) vốn có của nó, có các tính chất cơ bản đặc thù.Giống như vật chất bất kỳ, TQ/MTĐC luôn vận động dẫn tới quá trình (QT) địa chất. Trong QT đó cấu trúc và tính chất của vật thể địa chất bị biến đổi, làm mất đi và phát sinh mới các đối tượng (ĐT) địa chất, biến cải một số ĐT này thành các ĐT khác phức tạp hơn, mới về chất, hình thành các cấp độ tổ chức mới, các cấp mới của các ĐT – các thể địa chất (TĐC), tạo nên tổ chức của TQ/MTĐC. TQ và các TĐC xét theo quan điểm hệ thống (HT), là các HT địa chất – địa hệ/thạch hệ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Phạm Văn Tỵ
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:29 (ICT)