Một số biện pháp hạn chế khoảng cách tiếp nhận cho học sinh khi dạy học tác phẩm "Nhàn" (Ngữ văn 10, tập 1)

Nhàn là bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm được sáng tác vào khoảng thế kỉ XVI. Đây là bài thơ thuộc phần văn học trung đại - một bộ phận văn học cách xa HS hàng mấy thế kỉ. Vì vậy, sẽ gây nên một khoảng cách tiếp nhận đối với HS. Bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế khoảng cách tiếp nhận cho HS khi dạy học tác phẩm Nhàn như định hướng tiếp nhận thông qua việc hướng dẫn HS chuẩn bị bài ; cắt nghĩa- chú giải những từ khó, xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính sáng tạo và khả năng tự cảm thụ của HS.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lã Phương Thúy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:27 (ICT)