Một số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại không làm ô nhiễm môi sinh

Hàng năm tổn thất do cồn trùng gây hại trong nông lâm nghiệp cũng như y tế là rất lớn. Thuốc diệt côn trùng tổng hợp đã có vai trò tích cực dập tắt các ổ dịch, hạn chế lây lan. Để khắc phục tình trạng trên các nhà khoa học đã nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp khác nhau. Bài báo này nhằm giới thiệu một số biện pháp đã được nghiên cứu tại Phòng Hóa sinh hữu cơ trong những năm gần đây.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Thị Hương Giang, Nguyễn Tài Trí
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 09:18 (ICT)