MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA CỦA LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

Ở giai đoạn này, chủ yếu là các chiến sĩ cách mạng sang học tập ở Đại học Phương Đông, trường Quốc tế Lênin, Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Với tổng số gần 60 người, trong đó đã có danh sách họ tên cụ thể của 52 người, ngoài ba nơi học đã nêu trên, có thể còn một số theo học ở các trường cao đẳng cộng sản. Trong số trên có hai Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Phú và Hà Huy Tập. Đồng chí Lê Hồng Phong sau khi học xong khóa cơ bản đã vào học tại khoa Nghiên cứu sinh và viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn đã học ở khoa Nghiên cứu sinh tại Đại học Phương Đông và sau là phó giáo sư giảng dạy khóa học lịch sử phong trào cách mạng và lịch sử Quốc tế cộng sản.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Huy Mỹ
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 16:07 (ICT)