MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Chính tả có một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Hiện nay, có rất nhiều người mắc lỗi chính tả. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc viết sai chính tả. Muốn khắc phục vấn nạn này cần tìm hiểu những nguyên nhân đó và có những giải pháp phù hợp. Bài báo này nghiên cứu vấn đề đó.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Phan Thị Hồng Xuân
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:08 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:09 (ICT)