Một số kết quả nghiên cứu chuyển hóa, ứng dụng tinh dầu, dầu béo và các chất có hoạt tính sinh học ở phân viện khoa học vật liệu tại TP.Hồ Chí Minh

The result of research and development about plant oils, essential oils and pharmaceutical activity compounds from Vietnamese plants in the Institut of Materials Science Ho Chi Minh City Branch.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Thanh Lương, Hồ Sơn Lâm
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:08 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 09:00 (ICT)