Một số nguyên tắc dạy đọc hiểu tiếng Anh dưới góc độ tâm lí ngôn ngữ học

Muốn sử dụng được một ngôn ngữ làm phương tiện cho hoạt động và giao tiếp nói chung hay muốn đọc dễ hiểu đúng văn bản nói riêng thì con người cần phải có các kĩ năng lời nói cơ bản.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đỗ Thị Châu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 15:05 (ICT)