Một số vấn đề của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hiện nay

Giờ đây, không ai trong chúng ta còn nghi ngờ về vai trò và ý nghĩa của việc dạy học ngoại ngữ trong cuộc sống của con người hiện đại. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay, vai trò của ngoại ngữ lại một lần nữa được khẳng định rõ nét hơn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trịnh Thị Kim Ngọc
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:00 (ICT)