Một số vấn đề lý luận về quyền sao chép

Sao chép là một trong những quyền năng quan trọng trong bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan. Trong bối cảnh phát triển khoa học kỹ thuật quyền sao chép ngày càng được mở rộng hơn với những hình thức và công cụ ngày càng phong phú đa dạng. Quyền sao chép nói riêng và quyền tác giả nói chung là một trong những nội dung được đề cập trực tiếp trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Trong bài viết này tác giả đề cập tới việc phân tích những vấn đề lý thuyết cơ bản về quyền sao chép nhận diện các vấn đề pháp lý về quyền sao chép trong bối cảnh phát triển của các công nghệ sao chép trong thế giới hiện đại ngày nay.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Quế Anh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 09:58 (ICT)