Một số vấn đề trong chuyển dịch thuật ngữ Đức-Việt

Để hòa nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam chúng ta đang tích cực trong việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Dịch các tài liệu, văn bản chuyên ngành từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt và ngược lại đóng một vai trò rất quan trọng trong giao lưu, hợp tác khu vực và quốc tế. Nhưng dịch thuật nói chung và dịch thuật ngữ nói riêng là một lĩnh vực phức tạp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Hoài Ân
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 16:30 (ICT)