Một vài ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung chế độ học phí, mức và khung học phí để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay

Ngày 31/3/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 70/1998/QD-TTg về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Văn Ngọc
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 16:34 (ICT)