Mua sắm công xanh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, và cạn kiệt tài nguyên đang là những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng thân thiện với môi trường. Một trong những xu hướng được quan tâm đó là thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm xanh (SPX). Trong đó, MSX trong khu vực công có vai trò quan trọng trong việc định hướng và dẫn dắt thị trường. Mặc dù đã có nhiều tổ chức và học giả trên thế giới nghiên cứu các vấn đề khác nhau liên quan tới mua sắm công xanh (MSCX), nhưng số lượng các nghiên cứu này tại Việt Nam còn rất hạn chế. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là trên cơ sở đánh giá thực trạng chính sách liên quan tới MSCX, kinh nghiệm quốc tế trong việc MSCX, thuận lợi và khó khăn trong thực hiện MSCX tại Việt Nam, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy sự thực hiện MSCX tại Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Quốc Việt
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 10:44 (ICT)