Nâng cao khả năng bảo vệ của lớp phủ polime dẫn Pani bằng tạo màng hỗn hợp với PANa

Polyaniline (PANi) film has been used as a primer coating for anticorrosion protection. The film self could not form a good layer well curving the metal surface, so that the protection time of the film has been found usually very short. By forming a mix film PANi + PANa (polya-Aminonaphthalene), the film protection capacity increases remarkably.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Xuân Quế, Đỗ Thị Hải
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 09:40 (ICT)