Nghề Quản lý – Henry Mintberg

Nghề quản lý (tên nguyên bản là Managing, xuất bản năm 2009) Đây là một cuốn sách thuần túy, nếu không muốn nói là rất đơn giản về thuật quản trị. Tác giả đặt cho nó một tựa đề rất bao quát - Nghề Quản lý (Managing). Trong cuốn sách này Mintzberg giữ quan điểm nhìn nhận về phong cách và năng lực quản lý qua hành vi của nhà quản lý. Vì vậy quan điểm “năng lực quản lý thể hiện qua hành vi” của Mintzberg là một trong những kim chỉ nam cho các phương pháp nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Thu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 27, 2018, 08:52 (ICT)