KHQL.K60B.Nguyễn Thị Thu.1.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e222a868-561b-46bf-ad1a-30cc5fa5fbc7/resource/49c6b70f-5a90-4622-a6af-69fe9b356b0d/download/khql.k60b.nguyn-th-thu.1.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Nghề quản lý (tên nguyên bản là Managing, xuất bản năm 2009) Đây là một cuốn sách thuần túy, nếu không muốn nói là rất đơn giản về thuật quản trị. Tác giả đặt cho nó một tựa đề...

Nguồn: Nghề Quản lý – Henry Mintberg

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 27, 2018
Được tạo ra Tháng 6 27, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatword
id49c6b70f-5a90-4622-a6af-69fe9b356b0d
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package ide222a868-561b-46bf-ad1a-30cc5fa5fbc7
revision id342f680b-c5dd-4a3c-971a-f658dc29b4cc
size104,6 KiB
stateactive
url typeupload