Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng Sex Pheromon III. Tổng hợp Metamasus

Loại sâu Metamasius hemipterus họ Rynchophoraceae là những loài sâu đục thân gây rất nhiều tác hại cho cây mía, làm giảm sút nghiêm trọng sản lượng nhiều nông trường mía trên thế giới nhưng lại khó tiêu diệt bằng các phương pháp bảo vệ thực vật thông thường (1). Chất dẫn dụ sex pheromon do con cái tiết ra để dẫn dụ các con đực được Rochat và các cộng sự xác định bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ là một hỗn hợp 4-metil-5-nonanol (I) và 2-metil-4-heptanol (II) trong đó (I) có hàm lượng và tác dụng dẫn dụ cao nhất. Các tác giả này đặt (I) là Metamasus I và (II) là Metamasus II.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Kim Qui
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 10:20 (ICT)