Nghiên cứu một số Polyeste dùng làm dầu gốc pha chế dầu bôi trơn và dầu bảo quản

Polyethers are often used as base stocks and components for fully and partially synthetic lubricants. Polyether based lubricants and conservating oils offer longer service life, higher efficiency in gears, bearings, hydraulies ete and better thermal stability compared to mineral oils.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đinh Văn Kha
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 11:01 (ICT)