Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán sáng tạo là một chủ đề nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm vì liên quan đến việc điều chỉnh số liệu kế toán thực tế theo cách ban điều hành mong muốn thông qua việc lợi dụng các quy định kế toán hiện hành hoặc phớt lờ các quy định này. Bằng phương pháp tổng thuật tài liệu và khảo sát các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu này đã làm rõ các thủ thuật phổ biến và động cơ thực hiện kế toán sáng tạo, đồng thời đánh giá xu hướng và mức độ áp dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng áp dụng kế toán sáng tạo tại Việt Nam ngày càng gia tăng, mức độ áp dụng kế toán sáng tạo phụ thuộc vào quy mô, loại hình doanh nghiệp, động cơ thực hiện kế toán sáng tạo của doanh nghiệp chủ yếu nhằm mục đích tối ưu lợi ích về thuế, tăng giá trị công ty và hoàn thành kế hoạch được giao.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Hương Liên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:07 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:42 (ICT)