Nghiên cứu phương pháp dạy học văn miêu tả trong trường Tiểu học theo xu hướng đổi mới và hội nhập giáo dục

Đề tài nhằm đề xuất mục tiêu, nội dung, PPDH văn miêu tả trong trường Tiểu học theo xu hướng đổi mới và hội nhập giáo dục.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Minh Diệu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:50 (ICT)