Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số hợp chất Aminoceton

β Aminoceton đầu tiên được tổng hợp từ năm 1868. Những năm tiếp theo và cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu các phương pháp tổng hợp và tác dụng sinh học của nhóm hợp chất β Aminoceton có hoạt tính sinh học cao, nhiều chất đã được sử dụng làm thuốc. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành tổng hợp một số β Aminoceton và thăm dò tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm của chúng với hy vọng nghiên cứu sàng lọc tìm ra chất có tác dụng tốt để nghiên cứu các ứng dụng làm thuốc.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Giang Thị Sơn, Trần Mạnh Bình, Nguyễn Kim Thu, Nguyễn Minh Khởi
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:20 (ICT)