Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm ứng dụng sản phẩm Sunfo hóa dầu khoáng làm sạch dầu loang trên mặt nước

Researching best condition for sulfonation of mineral oil AN-150. Testing and applying sulfonate natrium and canxium with selective solvent to oil spill dispersant on the sea of Viet Nam. Possible producing with technology and technique of Viet Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Hữu Đoan, Ninh Đức Hà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:25 (ICT)