Nghiên cứu ứng dụng một số hợp chất Polyme trong khai thác, vận chuyển dầu khí

Khai thác dầu khí là một ngành công nghiệp có đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam nên việc nâng cao hiệu suất trong quá trình khai thác và vận chuyển dầu luôn được sự quan tâm của các nhà khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dầu khí.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Phương Tùng, Nguyễn Thị Phương Phong, Phạm Việt Hùng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:35 (ICT)