Nguyên tắc tranh tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam và một số kiến nghị

Mục đích và nhiệm vụ của hoạt động tố tụng hình sự của nước ta là phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lí công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tôi, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Bảo vệ trật tự, kỷ cương, bảo đảm và tôn trọng quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trịnh Quốc Toản
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 16:37 (ICT)