Nhã ngữ - những ứng xử văn hóa

Nhã ngữ là cách dùng từ, ngữ thay thế cho những từ ngữ khác mà ta thấy không tiện, không muốn nói thành lời. Những từ ngữ mà chúng ta tránh dùng, gọi tên sự vật, hiện tượng hoặc là thô tục, cấm kỵ, thiếu tế nhị, hoặc là đau buồn, gây tổn thương, phản cảm cho người khác như: ốm đau, già, xấu, chết, thất bại,...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Thiếu Ngân
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 15:44 (ICT)