Nhận diện hiện tượng sợ hãi tội phạm trong xã hội hiện đại

Sợ hãi tội phạm (Fear of crime) là vấn đề đáng quan ngại của xã hội hiện đại sợ hãi tội phạm là sự phản ảnh cảm nhận và tâm lý lo âu của con người trước nguy cơ tội phạm xảy đến. Sợ hãi tội phạm với những tác động tiêu cực đối với xã hội và đời sống thường nhật của cư dân cần được quan tâm nghiên cứu giải mã nguyên nhân mối quan hệ giữa tình hình tội phạm, các thông số của tình hình tội phạm các yếu tố xã hội, giới tính, tôn giáo, dân trí, truyền thông… với sự hình thành và hệ quả của sợ hãi tội phạm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Lan Chi
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:05 (ICT)