QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176/resource/11c91a7b-0b15-4124-aa79-4fc81f4a5b5c/download/bao-cao-tong-hop-cb2016-02-03.pdf

Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất được khuôn khổ luật pháp và tổ chức bộ máy để quản lý tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc quản lý hệ thống nhiều công đoàn.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 2, 2019
Được tạo ra Tháng 7 2, 2019
Định dạng PDF
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
formatPDF
id11c91a7b-0b15-4124-aa79-4fc81f4a5b5c
last modified7 tháng trước
mimetypePDF
on same domainTrue
package id19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176
revision ide9632801-fd5e-4760-9997-895a5b329e1b
size1 MiB
stateactive
url typeupload