Thực trạng và giải pháp tTăng cường năng lực ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176/resource/71cff763-bdf4-4414-bde3-d84d85b8cb6b/download/bao-cao-tong-hop-cb2016-12-21.pdf

Cung cấp các luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao năng lực tổ chức pháp chế ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 2, 2019
Được tạo ra Tháng 7 2, 2019
Định dạng PDF
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
formatPDF
id71cff763-bdf4-4414-bde3-d84d85b8cb6b
last modified7 tháng trước
mimetypePDF
on same domainTrue
package id19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176
position1
revision ide9632801-fd5e-4760-9997-895a5b329e1b
size1 MiB
stateactive
url typeupload