Nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176/resource/bc678d16-8027-446a-a098-fbc06515ee4f/download/bao-cao-tong-hop-ct2016-06-10.pdf

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng thanh tra, đề tài đánh giá thực trạng chất lượng thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, đề xuất một quy trình, phương pháp thanh tra hiệu quả nhất để có thể áp dụng trong toàn ngành Lao động- Thương binh và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thanh tra trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 2, 2019
Được tạo ra Tháng 7 2, 2019
Định dạng .pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
format.pdf
idbc678d16-8027-446a-a098-fbc06515ee4f
last modified7 tháng trước
mimetype.pdf
on same domainTrue
package id19de10b5-7275-469f-9160-be9c8220e176
position2
revision idc2f08b57-78d9-4649-952c-0a0cf0956cc5
size1,2 MiB
stateactive
url typeupload