Những định hướng và thực tiễn dạy học Lịch sử ở Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại với nhiều thành tựu đặc biệt là sự ra đời và phát triển của internet, của phương tiện truyền thông, thế giới dường như nhỏ lại, các đường biên giới quốc gia mờ đi, sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì thế, giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng của mỗi quốc gia đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Trong hoàn cảnh đó, câu hỏi Dạy học lịch sử vì mục đích gì và tại sao? được đặt ra là rất cần thiết. Cùng nhìn nhận lại vấn đề này không chỉ giúp đánh giá về một lời giải đáp chung: học lịch sử để hiểu quá khứ và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tương lai, mà quan trọng hơn đó là tìm hiểu những điểm khác biệt mang tính đặc trưng của mỗi quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Bài viết phân tích bối cảnh cùng những lí do cơ bản định hướng việc dạy học lịch sử ở Việt Nam hiện nay; những thành tựu, hạn chế của thực tiễn dạy học lịch sử ở các trường phổ thông Việt Nam và giải pháp căn bản cho thực tại.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Hoàng Thanh Tú
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:53 (ICT)