Những khó khăn trong nhận thức các sự kiện lịch sử của học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế - Bắc Giang)

Đi sâu nghiên cứu những khó khăn trong việc nhận thức các sự kiện lịch sử của học sinh dân tộc thiểu số tại trường trung học phổ thông Mỏ Trạng (Yên Thế - Bắc Giang) và đưa ra một số kết luận quan trọng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trịnh Văn Min, Hoàng Trường Minh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 11:30 (ICT)