Những nghiên cứu nổi bật về Covid-19 được các nhà khoa học thế giới công bố từ 17 đến 23 tháng 4

Trong tuần qua, 136 nghiên cứu quan trọng về Covid-19 đã được đăng hoặc chấp nhận đăng trên các CSDL ScienceDirect, Spinger Nature, Pubmed, Sage, Wiley, Ebsco... Để các nhà khoa học, các y, bác sỹ tiện theo dõi, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tập hợp các bài nghiên cứu trên, có liên kết tới toàn văn các bài nghiên cứu. Những nghiên cứu trước thời gian đó được tập hợp ở đường link cuối bài

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn Cục Thông tin KH&CN quốc gia
Last Updated Tháng 4 26, 2020, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2020, 10:12 (ICT)