Những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự

Bên cạnh các điều kiện khác, Điều 54 BLHS khônghạn chếquy định loại tội gì để được miễn hình phạt, nhưng đãgián tiếpthông qua Điều 29 BLHS về "Cảnh cáo": "Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt". Do đó, đối với trường hợp miễn hình phạt chung, các nhà làm luật nênhạn chế phạm vi loại tộimà người phạm tội có thể được miễn hình phạt, đó là loạitội phạmít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọngđể có sự phân hóa hơn nữa trong chính sách hình sự, phân biệt với trường hợp áp dụng hình phạt cảnh cáo, cũng như tránh việc lạm dụng áp dụng đối với cả những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật, không bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực tiễn xét xử, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trịnh Tiến Việt
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 16:00 (ICT)