Những xung đột cơ bản trong kịch Nguyễn Đình Thi

Tuyển tập kịch Nguyễn ĐÌnh Thi gồm 10 vở- gần 700 trang in, phong phú về thể loại và đa dạng về bút nháp. Tác giả tâm sự"Kịch cho phép tôi nói được những vấn đề làm tôi suy nghĩ mấy chục năm.Tôi muốn tìm câu trả lời về ý nghĩa kiếp sống của con người".

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Tâm Chính
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 5 8, 2018, 16:04 (ICT)