Oxi hóa chọn lọc Ancol Benzylic thành Benzandehit trên xúc tác Fe- MCM-22

Công nghiệp lọc dầu thu được rất nhiều toluen. Người ta luôn mong muốn chuyển hóa toluen về các sản phẩm thiết thực hơn. Một trong những sản phẩm đó là benzandehit. Trong quá trình chuyển hóa từ toluen thành các sản phẩm oxi hóa giai đoạn oxi hóa ancol benzylic thành benzandehit là đáng chú ý.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Ngô Thị Thuận Thị Thuận, Trần Thị Như Mai, Lê Xuân Tuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:41 (ICT)