Oxid hóa một số Propenilbenzen và Alcol nhị bằng KMn04- CuS04.5H2O trong điều kiện không dung môi

Phản ứng oxid hóa là phản ứng quan trọng trong tổng hợp hữu cơ. Với phản ứng oxid hóa trên các hợp chất propenilbenzen và alcol nhị, chúng ta có thể tổng hợp được các dẫn xuất banzaldehid và ceton là những hợp chất rất có giá trị về hương liệu, dược phẩm...nhằm làm tăng giá trị tinh dầu tại Việt Nam. Ngoài ra, lần đầu tiên chúng tôi thực hiện phản ứng oxid hóa trong điều kiện không dung môi dưới sự chiếu xa của lò vi sống, siêu âm nhằm phát triển các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ áp dụng vào phản ứng oxid hóa.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Ngọc Thạch, Lưu Thị Xuân Thi, Trần Hữu Anh, Cao Như Anh, Đoàn Ngọc Nhuận, Đỗ Quang Hiển
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:10 (ICT)