Phản ứng trên chất mang rắn không dung môi III phản ứng oxid hóa cinnamaldehid và ester hóa cinnamic acid

Trong tổng hợp hữu cơ để thực hiện phản ứng giữa hai chất không tan vào nhau, một chất tan trong pha nước một chất tan trong pha hữu cơ, người ta thường dùng các dung môi phi proton lưỡng cực. Tuy nhiên, các dung môi này giá đắt và việc cô lập sản phẩm khó thực hiện. Để khắc phục những nhược điểm này ngày nay người ta thường sử dụng chất mang rắn không dung môi.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Văn Minh, Trần Kim Qui, Tân Hoàng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 16:29 (ICT)