Pháp luật của Nhật Bản về thay đổi giới tính - Gợi mở phương hướng hài hòa với quy định của Bộ luật dân sự 2015

Sau khi Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) có hiệu lực ngày 1/1/2017, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên xoay quanh vấn đề này còn tồn tại nhiều vấn đề pháp lý chưa thể giải quyết được, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật liên quan để những quy định này của BLDS 2015 đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Bài viết nghiên cứu pháp luật Nhật Bản về thay đổi giới tính dưới góc độ lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra những đề xuất về phạm vi điều chỉnh, cấu trúc của Luật liên quan về vấn đề này của Việt Nam trong tương lai.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Phương Châm, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Quang Duy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:09 (ICT)