4130-85-7754-1-4-20180109.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/6ab00003-049a-482c-bd0e-acc4c793569c/resource/56701d4d-ad67-4cd0-af48-1cf6f5460965/download/4130-85-7754-1-4-20180109.docx

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 33, Số 4 (2017) 59-68

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2018
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatDOCX
id56701d4d-ad67-4cd0-af48-1cf6f5460965
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id6ab00003-049a-482c-bd0e-acc4c793569c
revision ida49d9823-d627-4667-85ab-e0c5cefacfbe
size63,4 KiB
stateactive
url typeupload