PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Giáo dục phát triển là một lợi thế bền vững của quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ phía giảng viên. Với vai trò to lớn của đội ngũ giảng viên vừa đi dạy vừa là nhà nghiên cứu thì không những chất lượng giảng dạy mà kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên là vấn đề rất quan trọng và cần được quan tâm. Dựa trên thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên trẻ (GVT) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả đưa ra 3 nhóm nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết qủa NCKH của GVT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) gồm: (1) Nguyên nhân liên quan đến môi trường và điều kiện NCKH; (2) Nguyên nhân liên quan đến bản chất các hoạt động NCKH; (4) Nguyên nhân ở bản thân đội ngũ GVT. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý các cấp và bản thân GVT nhìn nhận và thay đổi cơ chế và phương thức quản lý nhằm phát triển NCKH của GVT trong Nhà trường

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trần Thị Kim Nhung
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 08:55 (ICT)