4078-61-7649-1-4-20170606.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/9236a852-c8a9-4372-9b02-487f68d9938b/resource/4704d2fb-6b74-4a7c-af37-2495b3712e3e/download/4078-61-7649-1-4-20170606.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Giáo dục phát triển là một lợi thế bền vững của quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ phía giảng viên. Với vai trò to lớn của đội ngũ giảng viên vừa đi dạy vừa là nhà nghiên cứu...

Nguồn: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2018
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOCX
id4704d2fb-6b74-4a7c-af37-2495b3712e3e
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package id9236a852-c8a9-4372-9b02-487f68d9938b
revision ide2f9372d-15b9-4229-ae1d-24dd399a0ba6
size51,4 KiB
stateactive
url typeupload