Phiên tòa xét xử lưu động tại Việt Nam - thực tiễn và vấn đề đặt ra

Việc tiếp tục tăng cường các phiên tòa xét xử lưu động hay giảm bớt các phiên tòa này, đang là vấn đề đặt ra trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Phiên tòa xét xử lưu động được xem như một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác phổ biến và giáo dục kiến thức pháp luật cho cộng đồng. Bài viết này tập trung phân tích, luận giải sâu sắc về thực tiễn hoạt động xét xử lưu động ở Việt Nam và những tác động của nó đối với toàn xã hội.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Văn Đồng, Hà Thị Khuyên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 10:35 (ICT)