Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo chuyên quyền, dân chủ và tự do. Theo anh phong cách nào là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay? Tại Sao?

Hoạt động quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người đó chính là quản lý,bởi vì trong cuộc sống con người luôn cần có hoạt động quản lý,nó có ở khắp mọi nơi, ở mọi lĩnh vực từ kinh tế,văn hóa, xã hội...với mục đích hướng tới sự phát triển mọi mặt theo hệ thống tổ chức bởi vậy vai trò của nhà quản lý rất quan trọng trong các lĩnh vực.Nếu chúng ta ví tổ chức như là một con thuyền thì nhà lãnh đạo sẽ là thuyền trưởng của con thuyền đó.Con thuyền đó đi đúng hướng hay không sẽ là do người lãnh đạo.Hay có thể nói rằng người lãnh đạo được ví như người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, chức năng của ông ta là tạo ra âm thanh hoà phối và nhịp điệu đúng thông qua sự cố gắng tổng hợp của các nhạc công. Tuỳ thuộc vào năng lực của người nhạc trưởng mà dàn nhạc biểu diễn thành công hay không thành công.Việc khai thác đầy đủ tiềm lực của sức người ở mức độ nào đó phụ thuộc vào nghệ thuật lãnh đạo và tài năng của nhà quản lý.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn ĐHQGHN
Tác giả Nguyễn, Văn Dương
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018, 10:56 (ICT)