Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tin về Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Trung tâm Thông tin KHQS/BQP
Người bảo dưỡng Phan Thanh Hải
Last Updated Tháng 4 17, 2019, 21:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019, 15:14 (ICT)