Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 5, 2019
Được tạo ra Tháng 4 5, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 năm trước
formatPDF
id66c20fad-85ca-4b8d-8d67-0bc71421dc61
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idea2e3f90-babe-4b19-88ed-7dbc1b2dcc77
revision idb1e4f808-b14f-43eb-a523-1e47637dfadb
size1,3 MiB
stateactive
url typeupload