Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử ở khoa Sư phạm

Căn cứ vào mục tiêu chung và đặc trưng của trường sư phạm có một chức năng quan trọng là đào tạo, rèn luyện sinh viên trở thành người thầy giáo vững về chính trị, khoa học và giỏi về nghề nghiệp. Để thực hiện mục đích đào tạo đó đối với người giáo viên nói chung, giáo viên Lịch sử nói riêng đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau như: năng lực tự học, năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học, trong đó năng lực dạy học là đặc trưng cơ bản nhất của việc đào tạo nghề dạy học. Việc hình thành năng lực dạy học môn Lịch sử mang tính chuyên biệt và phải được tiến hành ngay từ khi sinh viên bước chân vào các trường sư phạm. Trên thực tế vấn đề này chưa được tiến hành thật hiệu quả

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Đoàn Nguyệt Linh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 16:47 (ICT)